Mitä uudiskohteen sisustussuunnittelu maksaa?

Julkaistu 07.03.2023

Usein asiakkaita eniten askarruttava asia on mitä se sisustussuunnittelu sitten maksaa? Kysymys on laaja, ja siihen on vaikea antaa yksiselitteistä euromääräistä vastausta. Sisustussuunnittelun hinta on suoraan suhteessa projektin laajuuteen, suunnittelualaan ja projektin aikatauluun. Kuitenkin suuntaa antavia hinnoittelutietoja voidaan antaa – ns. hihahintoja.

Tässä artikkelissa uudiskohteella tarkoitetaan pääasiassa omakotitaloa, paritalon puolikasta, loma-asuntoa ja vastaavaa yksittäistä suurempaa kokonaisuutta. Tässä blogissa keskitytään kuluttaja-asiakkaiden kanssa tehtyihin suunnittelusopimuksiin, ei niinkään sopimuksiin, jotka ovat esimerkiksi rakennusliikkeen tarjoamia palvelukokonaisuuksia asuntojen ostajille.

Pääasiassa toivomme aina, että uudiskohderakentaja olisi meihin yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jo ennen kuin tontilla on tehty mitään, tai korkeintaan maatyöt on aloitettu. Suunnittelulle on tässä vaiheessa helpointa laatia selkeä sisältökokonaisuus ja aikataulu. Mitä pidemmällä rakentamisessa ollaan, sitä sidotummat on suunnittelijan kädet, ja kaikki suuremmat muutokset vaativat lähes aina arkkitehtiä tai muita alan suunnittelijoita avuksi.

Useimmiten näissä tapauksissa, jos rakennuksella on jo väliseinät pystyssä ja kaikki tekniset ratkaisut lyöty lukkoon, tarjoamme kohteeseen lähinnä pintamateriaali- ja värisuunnittelua, joskus myös irtokalusteiden ja kalustekokonaisuuksien suunnittelua. Pintamateriaalisuunnitelma uuteen omakotitaloon maksaa noin 1500-2000€. Palvelu sisältää meillä myös menekkien laskemista ja työmaan konsultointia, varsinaisen suunnittelutyön lisäksi. Suunnitteluun sisällytetään myös värisuunnittelua, joka tähtää asiakkaan auttamiseen mm. irtokalusteita ja yksityiskohtia suunnitellessa. Pintamateriaalisuunnitelmassa ei oteta kantaa talon muihin ratkaisuihin.

Jos asiakas haluaa tilata meiltä sisustussuunnitelman, joka sisältää koko talon pintamateriaalit, kalusteet, vesikalusteet, tilaratkaisut, mitoituksen, 3D mallin ja muut visualisoinnit, määrälaskennan, tarjous pyynnöt ja näiden hallinnan, sekä tilaamisen, sellainen suunnitelma esimerkiksi 140m2 uuteen omakotitaloon maksaa 3000-5000€. Tähän kun lisätään LVI ja sähkösuunnitelmien läpikäynti ja muutoskierrokset, sekä valaistussuunnittelu, hinta on kokonaisuudelle 4000-6000€.

Hinta muuttuu talon koon ja vaatimustason mukaan. Tuntimäärään vaikuttaa myös erittäin paljon asiakkaan päätöksentekokyky ja kommunikoinnin sujuvuus. Sisustussuunnittelu on useimmiten ideoiden pallottelua puolin ja toisin asiakkaan kanssa, ja hyvä suunnittelija osaa myös auttaa asiakasta päätöksien teossa. Parhaiten homma sujuu kun asiakkaan ja suunnittelijan välillä vallitsee luottamus. Siksi kannattaa valita suunnittelija jonka kanssa kemiat kohtaa ja kenen kädenjäljestä pidät jo ennen omaa projektia. Myös persoonalla on vaikutusta.

Jos kaipailet hinta-arviota omasta projektistasi, ota rohkeasti yhteyttä. Melko hyvän arvion pystyy tekemään jo hyvillä pohjatiedoilla, ja viimeistään alkuvaiheen kartoituspalaverissä nämä asiat selviää tarkasti. Lue tästä mitä alkuvaiheen palaverissa tapahtuu, miten asiakas hyötyy siitä, ja mitä se maksaa.